Halk Gayrimenkul’de bedelli sermaye artırımı

by karadenizpress

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’de, bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketin esas sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.020.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.530.000.000 TL’ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerimize yeni pay alma hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama yazılı pay, B grubu hamiline yazılı paylar için B Grubu hamiline yazılı pay verilmesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan B grubu payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş’de satışa sunulmasına, 2 günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilmesine, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 33 uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasına, sermaye artırımı işlemleri kapsamında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin aracı kurum olarak belirlenmesine, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment